Madhya Pradesh started “Mukhyamantri Shahri Path Vyavasayi Utthan Yojana” for Street Vendors