Focus Merit

Lata Mangeshkar award 2020-21 won by Usha Mangeshkar

Usha Mangeshkar
  • The Maharashtra government has announced the Gan Samragni Lata Mangeshkar award for the year 2020-21 to veteran female playback singer Usha Mangeshkar.