Focus Merit

Famous Sanskrit Scholar Vidyavachaspati Govindacharya passes away

Vidyavachaspati Govindacharya
  • Famous Sanskrit scholar, Vidyavachaspati Bannanje Govindacharya has passed away.
  • He was well versed in Veda Bhashya, Upanishad Bhashya, Mahabharata, Ramayana and Puranas and had penned commentaries on Veda Suktas, Upanishads, Shata Rudriya, Brahma Sutra Bhashya, and Gita Bhashya.