Delhi launched ‘Yudh Pradushan Ke Virudh’ campaign