Andhra Pradesh CM launches “Jagananna Vidya Kanuka” scheme